Kuinka monta näppäintä saksofonissa on (2023)

Kuten muitakin puhallinsoittimia, saksofonia soitetaan luomalla ilmaa, peittämällä ja avaamalla soittimen runkoon reikiä ilmanvirtauksen säätelemiseksi. Painikkeita, jotka peittävät nämä reiät, kutsutaan näppäimiksi.

Saksofonissa on eri määrä näppäimiä mallin, valmistusvuoden, merkin mukaan, yleensä 20-23 näppäintä. Jokainen saksofonin näppäin vastaa ääninuottia, joten ne, joilla on enemmän näppäimiä, antavat laajemman äänialueen tai käyttävät erilaisia ​​​​sormia erilaisten nuottien luomiseen.

Mitkä ovat saksofonin eri näppäimet? Jonkin verrankèn saxophonemikä avain pitää poistaa? Hallitsetko itse kaikkia 20-23 näppäintä? Jatka lukemista saadaksesi vastaukset kaikkiin näihin ja muihin kysymyksiin!

Mikä tekee saksofonin näppäinten lukumäärästä erilaisen?

Saksofonin näppäimet ovat painikkeita, joilla avataan tai peitetään saksofonin rungossa olevia reikiä, jolloin syntyy erilaisia ​​nuotteja. Saksofonin näppäimet on usein varustettu pohjassa pehmusteella äänen tiiviyden luomiseksi.

Saksofoneja on 14 eri tyyppiä, ja näppäinten määrä voi vaihdella tyypistä riippuen. Kahdella yleisimmällä saksofonilla, altolla ja tenorilla, on kuitenkin usein sama määrä näppäimiä ja nuottialue.

Myös näppäinten määrä voi vaihdella eri saksofoneissa mallin ja käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi ammattisaksofonimalleissa on usein enemmän näppäimiä kuin opiskelijamalleissa.

Kuinka monta näppäintä saksofonissa on (1)

(Video) Jaco Pastorius 4 basistiklinikka. Ainutlaatuinen a helmi: Q&A-istunto Musicians Institutessa

Luettelo saksofoninäppäimistä

Ymmärtääksemme paremmin saksofonin näppäinten lukumäärän meidän on ymmärrettävä eri näppäimet ja niiden toiminnot selittääksemme, miksi joissakin saksofonissa on vähemmän tai enemmän näppäimiä. Alla on luettelo saksofonissa yleisesti esiintyvistä koskettimista ja niiden rooleista.

• Oktaavinäppäin:Vasemman käden peukalolla pelattuna oktaavinäppäimellä voit soittaa samat nuotit eri oktaavissa.

• Kämmennäppäin (3):Vasemmassa kädessäsi on kolme näppäintä D, E ja F, jotka sijaitsevat saksofonin vieressä. Pelaa kämmenelläsi.

• Etu F-näppäin:Etu F-näppäin on saksofonin etuosaa alaspäin menevä ylänäppäin. Ei usein käytetty.

• Ensimmäinen näppäin vasemmalla:Tämä on saksofonin etuosan toinen ylänäppäin, jossa etusormesi on, kun pidät trumpettia. Tällä näppäimellä voit pelata B:tä.

• Bis-avain:Tämä näppäin sijaitsee vasemman ensimmäisen ja toisen sormen välissä ja ohjaa nuottia B tietyissä tilanteissa.

• Toinen vasen sorminäppäin:Neljäntenä laskevana näppäimenä saksofonin edessä sen avulla voit soittaa sekä A:ta, kun sitä painetaan vasemman sormesi ensimmäisellä näppäimellä, että C:tä, kun sitä painetaan yksin.

• Vasen kolmas sorminäppäin:Saksofonin viides laskeva näppäin, joka muodostaa G:n, kun sitä painetaan vasemman ensimmäisen ja toisen sormen näppäimillä.

• Lapa-avain (4):Vasemman sormen näppäinten alapuolella on neljä näppäintä, joihin pääsee käsiksi vasemmalla pikkusormella. He soittavat G korkeaa, matalaa C korkeaa, bassoa B ja bassoa B litteä.

• Sivuavain (3):Siellä on kolme avainta baarissa sillä sivulla, jossa oikean kätesi kaari sijaitsee. Nämä kolme näppäintä ovat tasaisen reunan näppäimet E, C ja B laskevassa järjestyksessä.

• Oikea ensimmäisen sormen avain:Ensimmäinen painike alareunassa sijaitsee saksofonin etuosassa. Käytä B-muistiinpanoon.

• Oikea toisen sormen näppäin:Aseta avaimelle ensimmäisen sormen alle.

• Vasen kolmas sorminäppäin:Kun painamme saksofonin viidettä laskevaa näppäintä, teemme nuotin G käyttämällä vasemmanpuoleista ensimmäistä ja toista sormea.

• Oikea kolmannen sormen avain:Oikean alakulman sarjassa kolmas sormi ohjaa D-säveliä. Toisin kuin vasemman käden sarjassa, tässä näppäinsarjassa on alla vain kolme laskevaa näppäintä.

• E-näppäin:Oikean käden pikkusormi yltää kahteen avaimeen. Ylänäppäin ohjaa E-nuottia.

• Matala C-näppäin:Tämä on alin näppäin, johon pääsee oikean käden pikkusormella. Sitä käytetään hallitsemaan matalaa C-säveltä.

Saksofonin näppäinten kokonaismäärä on 21 näppäintä. Useimmissa saksofoneissa on myös lisänäppäimiä.

Kuinka monta näppäintä saksofonissa on (2)

Lisänäppäimet saksofonissa

Useimmissa saksofoneissa on yllä luetellut näppäimet, mutta joissakin saksofoneissa on enemmän näppäimiä. Alla on lisänäppäimiä, joita saatat löytää tietyistä saksofoneista.

• Korkea F#-näppäin:Tämä näppäin on nyt vakiona useimmissa saksofoneissa, ja se sijaitsee oikeanpuoleisten näppäinten alla. Sitä käytetään lyömään korkeampia säveliä ja joissain vanhemmissa malleissa tätä näppäintä ei ole, joten saksofoneja on edelleen mahdollista löytää ilman tätä näppäintä.

• F#-näppäimen vieressä:Tämä on ylimääräinen näppäin, jota joskus laiminlyödään tietyntyyppisissä saksofoneissa, ja jos se on olemassa, se sijaitsee ylimääräisten näppäinten alla oikealla puolella.

• Matala A -näppäin:Tämä näppäin näkyy vain ammattibaritonisaksofoneissa, mikä laajentaa niiden valikoimaa.

• Korkea G-näppäin:Tämä on lisäavain huippuluokan sopraanosaksofoneihin laajentamaan valikoimaa.

Mitä tehdä, jos saksofonissasi ei ole tiettyjä näppäimiä?

Se, että saksofonissa on vähemmän näppäimiä, ei tarkoita, että saksofoni olisi huonolaatuinen. Ylimääräisiä näppäimiä käytetään usein säästeliäästi ja ne voidaan korvata muilla sormenpainalluksilla. Toisin sanoen voit silti soittaa nuotteja ilman lisänäppäintä, kuten korkeaa F-näppäintä.

Saksofoniin on lisätty lisänäppäimiä soittamisen helpottamiseksi. Useimmissa tapauksissa saksofoni ilman näitä näppäimiä voi kuitenkin tuottaa saman äänen. Jotkut lisänäppäimet, kuten baritonin matala A-näppäin ja sopraanon korkea G-näppäin, on suunniteltu erityisesti laajentamaan kantamaa.

Mitä tämä tarkoittaa?

Jos ostat keskikokoisen saksofonin, soittimessa voi olla F- ja F#-näppäimiä. Voit kuitenkin soittaa nämä nuotit käyttämällä sormitusasentoa. Useimmissa saksofoneissa on 20–23 näppäintä, ja ne muuttavat tapaa, jolla jotkin nuotit toistetaan kaikkien sijaan.

Joissakin erikoissaksofoneissa, kuten sopraanoissa ja baritoneissa, voi olla lisänäppäimiä nuottialueen laajentamiseksi. Nämä näppäimet eivät vain muuta sormen asentoa, vaan myös laajentavat instrumentin kantamaa. Ne ovat kuitenkin saatavilla vain ammattisoittimilla, eivätkä ne ole välttämättömiä aloittelijoille tai keskitason saksofoneille.

Puuta ostettaessatrumpetti, näppäinten määrä ei ole tärkeä tekijä instrumentin laatua määritettäessä. Sen sijaan materiaalit ja kaulan koko ovat paljon tärkeämpiä. Näppäimien lukumäärän tulee olla huolissaan vain, kun soitat saksofonia ammattimaisesti tai jos haluat varmistaa, että uudessa saksofonissa on sama määrä näppäimiä kuin vanhassa.

FAQs

Onko saksofonia vaikea soittaa? ›

Saksofonin soittaminen on loppupeleissä melko helppoa. Jokaiselle äänelle on oma näppäimensä, puhaltaminen on kuin kynttilää puhaltaisi metrin päästä ja ensimmäisellä tunnilla päästään jo soittamaan tuttuja kappaleita. Musiikin teoriaa ei alussa tarvita ollenkaan. Sitä opitaan soittamisen yhteydessä kuin huomaamatta!

Mistä saksofoni on tehty? ›

Belgialainen Adolphe Sax patentoi saksofonin Pariisissa vuonna 1846. Saksofoni kuuluu puupuhaltimiin – vaikkakin se on tehty ohuesta metallista, yleensä messingistä.

Kuka keksi saksofonin? ›

Saksofoni on puupuhallinperheen jäsen, jonka keksi Adolphe Sax vuonna 1841.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 08/10/2023

Views: 5609

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.